Business Intelligence For Industry (BIFORI)

Řešení pro monitoring a řízení výrobních procesů s využitím BI

Co je BIFORI?

K čemu slouží BIFORI

BIFORI je systém pro sledování ukazatelů efektivity výroby.

Umožňuje okamžité sledování provozu jednotlivých výrobních linek, strojů, modelů, směn a operátorů a porovnání s historickými trendy.

Pro koho je Bifori

Jedná se o manažerský informační systém určený na podporu rozhodování a řízení v oblasti výroby.

Je určen a optimalizován pro manažery výroby, kvality, inženýringu. Využívají jej i vedoucí pracovníci a mistři směn.

Proč BI řešení ve výrobě

BIFORI umožňuje nejenom moniotring údajů z výroby v reálném čase, ale zejména komplexní analýzy dat typické pro BI řešení, včetně porovnání s historií a to pro konkrétní stroje, modely, směny a operátory.

Přínosy BIFORI

Umožňuje sledování a vyhodnocování ukazatelů efektivity výroby.

BIFORI umožňuje okamžité sledování provozu jednotlivých výrobních linek.

BIFORI umožňuje provádět komplexní analýzy dat a porovnání s s historickmi trendy (dnení rychlost vroby konkrétního modelu a porovnání s dny, kdy se vyrábl tentýž model)

 

Identifikace slabých míst vrobního procesu díky vrohodnosti automaticky sesbíranch dat.

Získání pehledu vedoucích pracovníko aktuálním stavu a efektivitzaízení.

Změna přístupu operátorů, kteí vdí, e vedoucí pracovníci mohou sledovat a vyhodnocovat vsledky jejich práce, aniby byli fyzicky pítomní na pracoviti.

 

Hlavní moduly BIFORI

OEE (Overall Equipment Efficiency)

Sledování metrik OEE (dostupnost, výkon, kvalita) a dalších ukazatelů (počet kusů, počet vadných operací, NG rate, přestávky, prostoje) v dimenzích směna, operátor, model, zařízení, linka. OEE pomáhá identifikovat příčiny prostojů a umožňuje identifikaci úzkých míst výrobního procesu.

Ergonomie

Modul slouží pro sledování ergonomických limitů. Pro každou prováděnou operace (na úrovni zařízení a model) lze zadat její příspěvek k různým limitům (manipulovaná hmotnost, vynakládaná síla pro práci pravou rukou, levou rukou apod.). Systém prezentuje agregovaná data a upozorňuje na překračování těchto limitů.
g

Energie

Nesvítí se zbytečně? Sledování energetických metrik (napětí, proud, fázový posun, spotřeba, teplota, tlak) slouží pro optimalizace nákladů na vytápění či chlazení, pro kontrolu nastavení automatů ovládajících topení a klimatizaci a pro sledování odběru energie v definovaných intervalech.

Sklady

Metriky pro sledování pohybů na skladech: pohyby in/out, stav skladu (na konci měsíce, na konci dne, průměr měsíce), měsíční obrátkovost, denní obrátkovost; vyjádřené v ks a v CZK/EUR či jiné měně. Sledování historie změn plánovaných pohybů (in – výroba, dodávky dílů; out – díly do výroby, vyrobené kusy k zákazníkovi).

Jak to funguje? 

 

BIFORI je modulární systém založený na principech Business Intelligence. 

Veškeré prováděné operace výrobních linek jsou monitorovány a jejich vyhodnocení je ukládáno do speciálně navrženého úložiště – datového skladu.

Zpsob uloení dat umožňuje provádt komplexní analzy dat, porovnání s historií a to pro konkrétní stroje, modely, smny a operátory.

BIFORI zároveň umožňuje okamžité sledování provozu jednotlivých výrobních linek.

Zajímá Vás BIFORI? Kontaktujte nás!

Kontaktní údaje

email: info@focs.cz
telefon: +420 602 105 672

www.focs.cz

Kontaktní adresa (Kancelář)

FOC Service s.r.o.
Prvního pluku 174/8
186 00 Praha 8
Česká Republika

Sídlo společnosti

FOC Service s.r.o.
Na Žertvách 23
Praha 8 180 00